कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर कळ्तील तुला चुका पण मी माफ़ केल्यावर

पाखरे परत येतील साजं टळून गेल्यावर मेघ दाटून येतील उंन पोळून गेल्यावर सरी धावून येतील रानं जळून गेल्यावर सुखही परत येईल दु:खं छ्ळून गेल्...

Read more »

sorry रे शोन्या sorry रे शोन्या

दुसरी भेट तिची न माझी...!! आज पुन्हा तिची न माझी, दुस-यांदा भेट झाली, मला पाहताच हडबडून ती, i love u खडूस म्हणाली..... हळू हळू येऊन जवळ, त...

Read more »
 
Top