Recent comments

Breaking News

Showing posts with label sorry रे शोन्या.. Show all posts
Showing posts with label sorry रे शोन्या.. Show all posts

sorry रे शोन्या

November 26, 2013
दुसरी भेट तिची न माझी...!! आज पुन्हा तिची न माझी, दुस-यांदा भेट झाली, मला पाहताच हडबडून ती, i love u खडूस म्हणाली..... हळू हळू येऊन जवळ, त...