Header Ads

Showing posts with label miss करतोय. Show all posts
Showing posts with label miss करतोय. Show all posts

बाकी काही नाही

November 24, 2013
तुला काय वाटतं... मी मिस् करतोय तुला... ह्ट आठवण येते थोडी बस्स बाकी काही नाही... सकाळी उठल्यापासून, झोपेपर्यंत तू मला अजिबात आठवत नाहीस आ...Read More

खुप खुप प्रेम करतो

November 24, 2013
खास प्रेमात असलेल्या मुलीच्या मनातलं...!! खरच खुप छान आहे तो, मला नेहमी समजून घेतो..... कधी माझ्याशी खुप भांडतो, कधी मला खुप रडवतो..... ...Read More

खूप miss करतो

September 30, 2013
तुला काय वाटल,मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही, तू जशी रागावून गेलीस,तसा काय मी रागावू शकत नाही!! तुझ्या आठवणीत डोळे माझे नेहमीच रडतात, पण ...Read More

Miss करतोय

March 26, 2013
आज मी तिला खूप miss करतोय कुठे हरवली काय माहित आज मी स्वतः स्वताशीच बोलतोय जायचं तर सांगून तरी जायचं होत अनोळखी चेहऱ्यात तिलाच शोधत बसलोय आ...Read More

तू असा कसा

January 20, 2012
मनातले प्रेम चेह-यावर दिसू देत नाहीस, डोळ्यांनी बोलतोस पण ओठांवर येऊ देत नाहीस, तुझा हा प्रेमाचा खेळ मी ओळखू ... तरी कसा....!! सांग ...Read More
Powered by Blogger.