Recent comments

Breaking News

Showing posts with label Keep loving truly. Show all posts
Showing posts with label Keep loving truly. Show all posts

तिची आठवण

December 14, 2013
♥♥ तिची आठवण ♥♥ "काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा ......... पण खरेतर ती गाणी ना...

♥ Keep loving truly ♥

June 26, 2013
माझ्या आयुष्यातील सर्वात खुशीचा दिवस तो असेल जेव्हा तू माझ्या मनात नाही...... पण माझ्या बाजूला असशील...

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

June 05, 2013
प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...