तिची आठवण तिची आठवण

♥♥ तिची आठवण ♥♥ "काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा ......... पण खरेतर ती गाणी ना...

Read more »

♥ Keep loving truly ♥ ♥ Keep loving truly ♥

माझ्या आयुष्यातील सर्वात खुशीचा दिवस तो असेल जेव्हा तू माझ्या मनात नाही...... पण माझ्या बाजूला असशील...

Read more »

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...

Read more »
 
Top