Header Ads

Showing posts with label I miss u shona .... Show all posts
Showing posts with label I miss u shona .... Show all posts

आठवणींचे चुंबन

December 16, 2013
थंड-गार पावसामधे बेधुन्द होऊनि न्हावे… तू माझ्या जवळ यावे आणि मला मिठीत घ्यावे… सोज्वळ तुझे तन.. माझ्या स्पर्शाने गरम व्हावे… डोल्यात...Read More

I miss u shona ...

November 22, 2013
ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...Read More

असली तरी सुखी असावी

January 04, 2010
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण ...Read More
Powered by Blogger.