आठवणींचे चुंबन आठवणींचे चुंबन

थंड-गार पावसामधे बेधुन्द होऊनि न्हावे… तू माझ्या जवळ यावे आणि मला मिठीत घ्यावे… सोज्वळ तुझे तन.. माझ्या स्पर्शाने गरम व्हावे… डोल्यात...

Read more »

I miss u shona ... I miss u shona ...

ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...

Read more »

असली तरी सुखी असावी असली तरी सुखी असावी

एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण ...

Read more »
 
Top