Header Ads

Showing posts with label I love you.. Show all posts
Showing posts with label I love you.. Show all posts

माझ्याजवळ आहॆस

June 07, 2014
तू कूठेही असलीस तरी माझ्याजवळ आहॆस तू कशही असलीस तरी आजही माझी आहे फ़रक एवढाच की मी आज तुझा राहीलॊ नाही माझ्या स्वप्नांत...Read More

ती कारण होती

June 01, 2014
मी हसत होतो, ती हसवत होती, मी फसत होतो, ती फसवत होती..... मी चिडत होतो, ती चिडवत होती, मी रडत होतो, ती रडवत होती..... मी बोलत होतो, ती विच...Read More

I miss u shona ...

November 22, 2013
ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...Read More

I love you.

July 21, 2013
त्याच्या मिठीत विसावलेली ती अचानक त्याला म्हणाली-'' तूझं माझ्यावर जर खरचं प्रेम असेल तर सगळ्या जगाला सांगून दाखव...'&...Read More
Powered by Blogger.