Header Ads

Showing posts with label I love you. Show all posts
Showing posts with label I love you. Show all posts

Who I m

June 29, 2014
It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...Read More

एक जीव

June 02, 2014
"एक अश्रू.." तुझ्यासाठीच जपून ठेवलेला.. जेव्हा ..गर्दीतही खूप एकटं वाटतं.. तेव्हा..तो अश्रू..हलकेच माझ्या पापण्यांना भिजवत...Read More

आवडते मला

December 08, 2013
तिचे ओळखीचे असूनही अनोळखी असणे...आवडते मला, I Love U. दोन क्षण तिच्यासभोवती असणंही... आवडते मला, I Love U. ऱोज बहाणे करुन तिच्याकडे जाणे...Read More

आपलस करून जात

September 30, 2013
नाती जपली कि सगळ जमत.हळू हळू का होईना कोणी आपलस बनत, ओळख नसली तरी साथ देऊन जात, आणि  आठवणींच गाठोड आपलस करून जात. Read More
Powered by Blogger.