For my Love For my Love

... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...

Read more »

I imagine your smiling face. I imagine your smiling face.

तु जेव्हा हसतेस, आणखीन सुंदर दिसतेस तु जेव्हा रुसतेस, भलतीच प्रेमळ दिसतेस तु जेव्हा फुगतेस, काटकोनात बसतेस तु जेव्हा शांत बसतेस, फारच र...

Read more »
 
Top