I miss u shona ... I miss u shona ...

ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...

Read more »

I M Sorry. I M Sorry.

I M Sorry Of Being So Emotional I M Sorry Of Being So Possessive I M Sorry That I Cry For You I M Sorry Because I Cant Live Without You ...

Read more »
 
Top