Recent comments

Breaking News

Showing posts with label I LoveYou आई. Show all posts
Showing posts with label I LoveYou आई. Show all posts

आई साठी काय लिहू

February 27, 2011
आई साठी काय लिहू आई साठी कसे लिहू आई साठी पुरतील एवढे शब्द नाहीत कोठे आई वरती लिहीण्याइतपत नाही माझे व्यक्तिमत्व मोठे जीवन हे शेत तर...