तु ये पुन्हा माझ्यासाठी तु ये पुन्हा माझ्यासाठी

तु ये पुन्हा माझ्यासाठी ये..!! न करमत आहे तुला न राहवत आहे मला हवेतला गारवा बनुन तु ये..!! स्वप्नांत रोज यायची तु दबक्या पावलांन...

Read more »

आवडते मला आवडते मला

तिचे ओळखीचे असूनही अनोळखी असणे...आवडते मला, I Love U. दोन क्षण तिच्यासभोवती असणंही... आवडते मला, I Love U. ऱोज बहाणे करुन तिच्याकडे जाणे...

Read more »

I miss u shona ... I miss u shona ...

ति मला नेहमी विचारायची ""तु माझाच आहेस ना ?"" आणि मग मीही तिच्या त्या भोळ्या चेहर्यावरुन.... . हात फिरवून...

Read more »

I LOVE YOU TOOO I LOVE YOU TOOO

ती - काय रे चूप का आहेस आज? . तो - नाही ग कुठे काय . ती - मग कसला विचार करतोस एवढा? . तो - काही नाही ग कसलाच नाही . ती - मी ऐकलंय छा...

Read more »

प्रेमाचं_हे_असच_असतंय प्रेमाचं_हे_असच_असतंय

प्रेमाचं हे असच असतंय कुणालाही काही कळत नसतंय जरी कळल सगळ्यांना कळतंय पण मनाला वळत नसतंय , प्रेमाचं हे असच असतंय सगळ काही माफ असतंय जरी...

Read more »
 
Top