आपल्या बरोबरच का होतं आपल्या बरोबरच का होतं

असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं?? पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच शाळा बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी शाळा लाईफ ब...

Read more »

अश्रू डोळ्यांत... अश्रू डोळ्यांत...

जखमांच्या वेदना नाही होत ग मला... माझे प्रेम कळत नाही तुला... हे पाहून वेदना होतात..... माझ्या ख-या प्रेमाची थट्टा केलेली पाहून... खरेच कंठ...

Read more »
 
Top