Header Ads

Showing posts with label Ho g.... Show all posts
Showing posts with label Ho g.... Show all posts

आपल्या बरोबरच का होतं

December 17, 2013
असं नेहमी आपल्याबरोबरच का होतं?? पहिल्यांदा सर्वाप्रमाणेच शाळा बोअर वाटतं अचानक एक दिवस तो गोड चेहरा वर्गात येतो आणि अख्खी शाळा लाईफ ब...Read More

अश्रू डोळ्यांत...

July 16, 2013
जखमांच्या वेदना नाही होत ग मला... माझे प्रेम कळत नाही तुला... हे पाहून वेदना होतात..... माझ्या ख-या प्रेमाची थट्टा केलेली पाहून... खरेच कंठ...Read More
Powered by Blogger.