Recent comments

Breaking News

Showing posts with label Ho g.... Show all posts
Showing posts with label Ho g.... Show all posts

अश्रू डोळ्यांत...

July 16, 2013
जखमांच्या वेदना नाही होत ग मला... माझे प्रेम कळत नाही तुला... हे पाहून वेदना होतात..... माझ्या ख-या प्रेमाची थट्टा केलेली पाहून... खरेच कंठ...