Header Ads

Showing posts with label Ham tere bin. Show all posts
Showing posts with label Ham tere bin. Show all posts

Who I m

June 29, 2014
It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...Read More

तिची आठवण

December 14, 2013
♥♥ तिची आठवण ♥♥ "काही गाणी आशी आहेत कि जी ऐकल्यावर आपण भावनाविवश होतो, उदास होतो अगदी रडतो सुद्धा ......... पण खरेतर ती गाणी ना...Read More

असली तरी सुखी असावी

January 04, 2010
एक होती गोड परी माझ्या स्वपनात असणारी,जरी असली ती तीच्या घरी तरी माझ्या ह्रुदयात वसणारी. एक वेळ होती जेव्हा होती ती माझी राणी, आठवण ...Read More
Powered by Blogger.