Header Ads

Showing posts with label For my Love. Show all posts
Showing posts with label For my Love. Show all posts

मी हो म्हणलं म्हणुन

July 22, 2014
मी हो म्हणलं म्हणुन..तु हो म्हणायलाच पाहिजे, अशी काही सक्ती नाही... प्रेम काय.! काल होत, आज आहे ,उद्याही होईल.. करायलाच पाहिजे.. अशी क...Read More

खूप झालं

December 09, 2013
मी चंद्र-तारे आणायच्या गोष्टी करत नाही, डाळ-तांदूळ आणता आले, खूप झालं . . तू नाही दिसत ऐश्वर्यासारखी! हरकत नाही, पण एकदम आवडलीस, खूप झाल...Read More

For my Love

July 24, 2013
... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...Read More

विसरली नसशीलच

January 04, 2011
विसरली नसशीलच तू ती खुळावलेली वेळ ऐन भरात आला होता उनपावसाचा खेळ त्या स्वप्निल चांदण्यात मी उभा पेटलो होतो आडवयातल्या वाटेवर जेव्हा चोरु...Read More
Powered by Blogger.