Who I m Who I m

It's possible to feel so much hate you stop feeling it at all.Like a fish not knowing it's in water.Why defend yourself to men to...

Read more »

For my Love For my Love

... For my Love ... तुझ्या आयुष्यात माझी जागा घेणारे लाखो तुला भेटतील.. पण माझ्याआयुष्यात तुझी जागा घेणारी फक्त तू एकटीच असशील ...!...

Read more »

I LOVE YOU TOOO I LOVE YOU TOOO

ती - काय रे चूप का आहेस आज? . तो - नाही ग कुठे काय . ती - मग कसला विचार करतोस एवढा? . तो - काही नाही ग कसलाच नाही . ती - मी ऐकलंय छा...

Read more »

" ♥ Believe me u never forgot me... ♥ " " ♥ Believe me u never forgot me... ♥ "

ती मी दिलेल्या सर्व आठवणी, पुसण्याचा प्रयत्न करतेय.. माझ्या पासुन खुप लांब, जाण्याचा प्रयत्न करतेय..!! ♥ पण मला माहीत आहे, ती मला मना...

Read more »
 
Top