Header Ads

Showing posts with label मैत्री अशी होते. Show all posts
Showing posts with label मैत्री अशी होते. Show all posts

तुझी मैत्रि म्हणजे

July 05, 2015
आयुष्याच्या पुस्तकातलं एखादं जाळीदार पान.... जसंजसं त्याचं आयुष्य वाढत जातं तसंतसं त्याच्या सुंदरतेला तेज चढत जातं तुझ्या मैत्रिविन...Read More

मैत्री अशी होते

February 27, 2011
मैत्री कधी ठरवून होत नाही आपण आपल्या वाटवरुन चालत असतो आपल्याबरोबर तसे अनेक वाटसरु असतात रस्ते फुटत असतात.... एकमेकांत येऊन रस्ते मि...Read More
Powered by Blogger.