'मैत्री' - एक अनमोल नातं 'मैत्री' - एक अनमोल नातं

मी घरी काल late आलो तर Pappa नी विचारलं ... कोठ होता रे भाड्या एवढ्या उशीरा. .??? . . मी म्हणालो: मित्राच्या घरी होतो... . तर papa ...

Read more »

तुझी मैत्रि म्हणजे तुझी मैत्रि म्हणजे

आयुष्याच्या पुस्तकातलं एखादं जाळीदार पान.... जसंजसं त्याचं आयुष्य वाढत जातं तसंतसं त्याच्या सुंदरतेला तेज चढत जातं तुझ्या मैत्रिविन...

Read more »

मैत्री अशी होते मैत्री अशी होते

मैत्री कधी ठरवून होत नाही आपण आपल्या वाटवरुन चालत असतो आपल्याबरोबर तसे अनेक वाटसरु असतात रस्ते फुटत असतात.... एकमेकांत येऊन रस्ते मि...

Read more »
 
Top