Header Ads

Showing posts with label डोळ्यात पाहून. Show all posts
Showing posts with label डोळ्यात पाहून. Show all posts

हा पाऊस

August 11, 2015
हा पाऊस म्हणजे थेंबातुन प्रश्नांची सरबत्ती मी काय खुलासे करु नभाला इतकी भिजल्यावरती मी रोज नव्याने वाचु पहाते पाण्याची अक्षरे हा पाऊस काही न...Read More

डोळ्यात तुझ्या पाहू दे

July 23, 2013
तोतिलाम्हणाला “डोळ्यात तुझ्या पाहू दे” तीम्हणाली “पोळि करपेल, थाम्ब जरा राहू दे” तोम्हणाला “काय बिघडेल स्वयंपाक नाही केलातर?” तीम्हणाली ” आ...Read More

डोळ्यात पाहून

July 07, 2013
अस काय होवून जात माझ मन मला कस विसरून जात तुझ्या डोळ्यात पाहून भान हरवून जात ... तुला घेवून मन नभात उडून जात तुझ्या केसात हरपून मन गुंतू...Read More
Powered by Blogger.