Header Ads

Showing posts with label खर्या मैत्रीला अंत नसतो. Show all posts
Showing posts with label खर्या मैत्रीला अंत नसतो. Show all posts

मी अंताकडे जात आहे

September 30, 2013
का माहित का आज असे वाटत आहे कि मी एकटा पडलो आहे... सारे मित्र असूनही मी एकटाच आहे का माहित का आज..? मन कुणामुळे तरी उदास झाले आहे ग...Read More
Powered by Blogger.