अस्पष्ट भावनांची गर्दी अस्पष्ट भावनांची गर्दी

थेंब गालावरून निथळे खांद्यावरी,  त्या नितळ थेंबात भिजू दे. केस ओले तुझे, जीव नव्याने रुजे,  आग या मनाची विझू दे. हा देह आगीचा शांत कर चुम्बु...

Read more »

मी ही तुझ्या मनात आहे मी ही तुझ्या मनात आहे

कधी कळणार तुला मनात माझ्या फक्त तूच आहे, पण सांगताना मात्र मन का तुझ्याशी अबोल आहे, ओठांवर आलेले शब्द अचानक मागे खेचले जातात, तू समोर असता...

Read more »

फ़क्त तुझ्यासाठी फ़क्त तुझ्यासाठी

हा जीव सरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी हा दगड पाझरला होता फ़क्त तुझ्यासाठी ठोके काळजाचे आजही चुकतात अधुन मधुन कधी श्वास गुदमरला होता फ़क्त तुझ्या...

Read more »

सर्व विश्व एकरूप व्हाव सर्व विश्व एकरूप व्हाव

एका अशा ठिकाणी जावे, "तो आणि मी" सोबत दुसरे कुणीही नसावे,वळण-वळणाची ती वाट असावी हिरव्या-गर्द झाडांनी जी डुंबून जावी,लाल माती...

Read more »

तुझ्या ओठांना तुझ्या ओठांना

स्वत: च्या जबाबदारी वर वाचा...... एक मुलगी डॉक्टर कडे जाते आणि म्हणते; मुलगी : डॉक्टर , माझ्या ओठांना 'इन्फेक्शन' झालं आहे.... डॉक्...

Read more »

का तुझ्यासाठी का तुझ्यासाठी

प्रेम... पण वस्तुतः तिच्या आठवणीतच मरतोय...मान्य आहे ति लकी होती पण वस्तुत: मी भाग्यवान नाही हे खरे सत्य.. आज प्रेमाच्या जगात मी एक दि...

Read more »

 तारुण्यावर तुझ्या तारुण्यावर तुझ्या

अशाच एका तळ्याकाठी ... अशाच एका तळ्याकाठी बसली होतीस तू??? आठवणीत कोणाच्या रमली होतीस तू???? निळ्याभोर आकाशातील उनही तुला लाजले??? नको तु...

Read more »

एक थेंब तुझ्यासाठी एक थेंब तुझ्यासाठी

थेंब पावसाचे थेंब अश्रुंचे थेंब पावसाचे थेंब अश्रुंचे थेंब थेंब पाऊस पडे , थेंब थेंब अश्रूही गळे थेंब पावसाच टपोरा , थेंब अश्रूंचा हिटपोरा ...

Read more »

तुझ्याशी बोलताना तुझ्याशी बोलताना

मी तुझ्या डोळ्यात पाहतो, फक्त मीच त्या पाण्यात नाहतो. जेव्हा पापणी लवते, त्याच पाणी रूपात तुझ्या ओठी येतो, हळूच ओठ पाणीदार होतात, मग त्याच ...

Read more »

तुझ्यातला मी तुझ्यातला मी

विसरून जा सार... धर हातात हात माझा ...मला घट्ट बिलगून बस... बघ माझ्या नयनात स्वतःला...अन् गोड लाजून हस... बेधुंद बहरले निळे आक...

Read more »

एक थेंब एक थेंब

एक थेंब .... पानावर सजलेला.. हिरवाईच्या रंगात हिरवळलेला.. एक थेंब .. अमृतवेलावर लटकलेला, धरती चुंबनाच्या प्रतिक्षेत तहानलेला.. एक थेंब ....

Read more »
 
Top