आठवण काढत जा ग. आठवण काढत जा ग.

तुझ्या माझ्या नात्याला अजून काय हव गोड तुझी आठवण तू माझ्या हृदयात ठेवीत जा ग खूप आणि खूप छान आहेस तू खरच अजून मला काही नको फक्त तुझ्या म...

Read more »
 
Top