काही आठवणी विसरता येत नाहीत काही आठवणी विसरता येत नाहीत

काही आठवणी विसरता येत नाहीत काही नाती तोडता येत नाहीत.... मानस दुरावली तरी मन नाही दुरावत चेहरे बदलले तरी ओळख नाही बदलत वाटा बदल्या तर...

Read more »

माझी आठवण आल्यावर माझी आठवण आल्यावर

माझी आठवण आल्यावर,कधी तरी रडशील तु,कधी तरी हसशील तु..... माझी आठवण आल्यावर,कधी तरी स्वतःवर चिडशील तु,कधी तरी स्वतःशीच भांडशील तु..... माझ...

Read more »

तुझी आठवण ही तुझी आठवण ही

ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...

Read more »

आठवण आठवण

एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...

Read more »
 
Top