Header Ads

Showing posts with label आठवण आली. Show all posts
Showing posts with label आठवण आली. Show all posts

आलाय आज

November 22, 2013
मुलीच्या नजरेतून:- ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! .. आलाय आज." . . . मुलांच्या नजरेतून:- मु...Read More

तुझी खूप आठवण येते

September 28, 2013
म्हंटल तर तसं सगळ छान आहे कुठे ही कमी नाही तरीही तू जवळ असल्याशिवाय कुठेही मजा नाही.... तुझ्याच आठवणीत तुला विसरण्याचा प्रयत्न करतो,...Read More

आठवण

December 23, 2012
एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...Read More

एक आठवण चाळून घे

January 24, 2012
आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...Read More
Powered by Blogger.