आलाय आज आलाय आज

मुलीच्या नजरेतून:- ती पहिल्या बेंचवरुन वळुन बघते अणि मनातल्या मनात बोलते, "thank God!! .. आलाय आज." . . . मुलांच्या नजरेतून:- मु...

Read more »

तुझी खूप आठवण येते तुझी खूप आठवण येते

म्हंटल तर तसं सगळ छान आहे कुठे ही कमी नाही तरीही तू जवळ असल्याशिवाय कुठेही मजा नाही.... तुझ्याच आठवणीत तुला विसरण्याचा प्रयत्न करतो,...

Read more »

आठवण आठवण

एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...

Read more »

एक आठवण चाळून घे एक आठवण चाळून घे

आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...

Read more »

ती आलीच नाही ती आलीच नाही

Please Read Poem Till The End... You will love it...I assure you.. ...,,कारण ती आलीच नाही तुझाच आहे !!! सांज सरता सरता रात्र ...

Read more »
 
Top