Header Ads

Showing posts with label आठवण. Show all posts
Showing posts with label आठवण. Show all posts

आठवण येत आहे

September 17, 2014
आज तुझी खुप आठवण येत आहे... नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात, पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...Read More

जगण्याची आस घेउन आलीये

December 17, 2013
मी अंधारात एकटाच असलो ना...कि सारे मला एकचं प्रश्न विचारतात... काय रे प्रेमभंग झाला कि काय ?मी विदुषकासारखा मुखवटा चढवून हसतो अश्या प्रश्...Read More

कुणीतरी आठवणं काढतय

December 04, 2013
कुणीतरी आठवणं काढतय, बाकी काही नाही...... बाकी काही नाही हसता हसता डोळे अलगद भरुनही येतील बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन ...Read More

तुझी आठवण ही

July 30, 2013
ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...Read More

फक्त तुलाच पाहायला आवडत

July 24, 2013
आजही मला, एकटचबसायला आवडत... मन शांत ठेवून, आठवणींच्या विश्वात रमायला आवडत... कधी कधी हसायला, कधी कधी रडायला आवडत... अन कवितांच्या शब्दा...Read More

आठवण

December 23, 2012
एक अशी गोष्ट जी सगळ्यांकडेअगदी भरभरून असते... आठवणींच्या राज्यात सगळेच श्रीमंत.. कारण आठवणी सगळ्यांना समृद्धच करतात... हवेला गंध नसत...Read More

एक आठवण जागवून गेली

May 26, 2012
आज अचानक भल्या पहाटे एक आठवण जागवून गेली तुझे आणि माझे बंध आपसूकच दाखवून गेली सांग ना ! काय तुझे आणि माझे नाते उमजेल का, कधी मला ते ...Read More

बघ माझी आठवण येते का

March 17, 2012
बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...Read More

आठवण येत आहे

January 29, 2012
आज तुझी खुप आठवण येत आहे...  नकळत डोळ्याच्या कढा पाणावतात,  पण...पण...अश्रु येत नाही! जशी शरीरावर ऐखादी जखम झाल्यावर, त्यावरची खपली गळू...Read More

एक आठवण चाळून घे

January 24, 2012
आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...Read More

आठवण.........!

August 26, 2011
आठवण.........! प्राजक्ताचा मंद सुवास घेता तुझी आठवण....... दवबिंदुचे सौंदर्य बघता तुझी आठवण....... पारव्याचे मधुर स्वर ऐकता तुझी आठवण....Read More
Powered by Blogger.