Recent comments

Breaking News

Showing posts with label आठव जरा ते क्षण... Show all posts
Showing posts with label आठव जरा ते क्षण... Show all posts

आठव जरा ते क्षण.

December 23, 2012
आठव जरा ते क्षण ..!! आज डोळ्यांत पाणी देऊन तू गेलीस जे कधी स्वप्न मी पाहायचो तू माझ्या मिठीतच रहावीस आयुष्यभर सोबत राहण्याचे ते स्वप्न आ...