Header Ads

Showing posts with label आठव जरा ते क्षण.. Show all posts
Showing posts with label आठव जरा ते क्षण.. Show all posts

आठव जरा ते क्षण.

May 28, 2012
आठव जरा ते क्षण..!! आज डोळ्यांत पाणी देऊन तू गेलीस जे कधी स्वप्न मी पाहायचो तू माझ्या मिठीतच रहावीस आयुष्यभर सोबत राहण्याचे ते स्वप्न आज स्...Read More
Powered by Blogger.