क्षण तुझे अन् माझे क्षण तुझे अन् माझे

प्रश्नाला उत्तर देणे याला "प्रश्नोत्तर" म्हणतातआणिउत्तराला उलट उत्तर देणे याला "प्रत्युत्तर" म्हणतातसंसारात एकवेळ &q...

Read more »

Aayushyatale kahi kalat nahi Aayushyatale kahi kalat nahi

Aayushyatale kahi kalat nahi kadhi kadhi divahi shant jalat nahi savli denarech kartat karar uhnashi pazarnare dolech kheltat jivashi...

Read more »

कुणीतरी आठवणं काढतय कुणीतरी आठवणं काढतय

कुणीतरी आठवणं काढतय, बाकी काही नाही...... बाकी काही नाही हसता हसता डोळे अलगद भरुनही येतील बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन ...

Read more »

तुझ्या आठवणींचा पाउस तुझ्या आठवणींचा पाउस

आज पहाटे माझ्या मनाचा कोपरा न कोपरा ओलाचिम्ब झाला... चौकशी केल्यावर समजले,तुझ्या आठवणींचा पाउस ओला पडला.... एरवी तुझ्या आठवणी येतात अण...

Read more »

क्षणांसाठी क्षणांसाठी

ती: तू माझ्याशी भांडत नको जाऊ बरं .... तो: ते आपल्याला जमणार नाही... तेवढं सोडून बोल.. मी तर भांडणार... ती: किती नालायक आहेस... काय मिळतं...

Read more »

प्रेम आंधळ नसतं प्रेम आंधळ नसतं

 प्रेम कधीच आंधळ नव्हत कुणी दचकल तर कुणी उडाल असेल पण मी अनुभवान सांगतो प्रेम आंधळ नसतं अख्ख जग त्याला आंधळ म्हणत असत पण दिसत तसं नसतं प्र...

Read more »

जरा ऐक ना जरा ऐक ना

जरा ऐक ना, काही सांगायचे आहे तुला.......तुला भेटताना होणारी ह्रुदयाची धडधड ऐकवायची आहे तुला, तुला पाहताना हळूच झुकणारी माझी नजर दाखवायची आ...

Read more »

नकळत नकळत

तुझ्या सोबतचा प्रत्येक . दिलासा देणारं तुज बोलना माझ्या मनाला नेहमीच हसवत राहील ... . तुझ्या चेहऱ्यावरची खळी नेहमीच मनात घोर करून राहील...

Read more »

त्या अनमोल क्षणांना त्या अनमोल क्षणांना

नाही विसरू शकत मी तुला, तुझ्या सहवासातील त्या अनमोल क्षणांना..... तुझ्या गोड आठवणींना, पानगळ कधीचं झालेली तुझ्या जाण्याने..... मीबसल...

Read more »

 माझे सर्व तु परत कर माझे सर्व तु परत कर

तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल आभार तुझे मानतो आहे तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो...

Read more »

जमेल का रे जमेल का रे

जमेल का रे तुला कधी माझ्या डोळ्यात बघणे ,  माझ्यात हरवून जाने जमेल का रे तुला कधी भेटायला आल्यावर माझ्या नजरेला नजर देन जमेल का रे तु...

Read more »

एक आठवण जागवून गेली एक आठवण जागवून गेली

आज अचानक भल्या पहाटे एक आठवण जागवून गेली तुझे आणि माझे बंध आपसूकच दाखवून गेली सांग ना ! काय तुझे आणि माझे नाते उमजेल का, कधी मला ते ...

Read more »

तुला आठवतं तुला आठवतं

तुला आठवतं ते आपलं नेहमीचं हॉटेल आणि तेच सर्वात मागचं टेबल .. त्यावर आज थोडी धूळ साचलेली. हळुवार हात फिरवला ..तर .. तेच तू काढलेलं आपल...

Read more »

जरा खाजवा की डोक जरा खाजवा की डोक

जरा खाजवा की डोक एका दिवसात सामान्यत: माणूस ३ सिलिंडर भरतील इतक्या प्राणवायूचे (Oxygen) श्वसन करतो. एका Oxygen सिलिंडरची सरासरी किंमत रु....

Read more »

क्षण असे...क्षण तसे क्षण असे...क्षण तसे

कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला च...

Read more »
 
Top