Header Ads

Showing posts with label आठव जरा ते क्षण. Show all posts
Showing posts with label आठव जरा ते क्षण. Show all posts

क्षण तुझे अन् माझे

March 23, 2015
प्रश्नाला उत्तर देणे याला "प्रश्नोत्तर" म्हणतातआणिउत्तराला उलट उत्तर देणे याला "प्रत्युत्तर" म्हणतातसंसारात एकवेळ &q...Read More

कुणीतरी आठवणं काढतय

December 04, 2013
कुणीतरी आठवणं काढतय, बाकी काही नाही...... बाकी काही नाही हसता हसता डोळे अलगद भरुनही येतील बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन ...Read More

तुझ्या आठवणींचा पाउस

November 26, 2013
आज पहाटे माझ्या मनाचा कोपरा न कोपरा ओलाचिम्ब झाला... चौकशी केल्यावर समजले,तुझ्या आठवणींचा पाउस ओला पडला.... एरवी तुझ्या आठवणी येतात अण...Read More

क्षणांसाठी

November 25, 2013
ती: तू माझ्याशी भांडत नको जाऊ बरं .... तो: ते आपल्याला जमणार नाही... तेवढं सोडून बोल.. मी तर भांडणार... ती: किती नालायक आहेस... काय मिळतं...Read More

प्रेम आंधळ नसतं

October 18, 2013
 प्रेम कधीच आंधळ नव्हत कुणी दचकल तर कुणी उडाल असेल पण मी अनुभवान सांगतो प्रेम आंधळ नसतं अख्ख जग त्याला आंधळ म्हणत असत पण दिसत तसं नसतं प्र...Read More

जरा ऐक ना

August 23, 2013
जरा ऐक ना, काही सांगायचे आहे तुला.......तुला भेटताना होणारी ह्रुदयाची धडधड ऐकवायची आहे तुला, तुला पाहताना हळूच झुकणारी माझी नजर दाखवायची आ...Read More

नकळत

August 15, 2013
तुझ्या सोबतचा प्रत्येक . दिलासा देणारं तुज बोलना माझ्या मनाला नेहमीच हसवत राहील ... . तुझ्या चेहऱ्यावरची खळी नेहमीच मनात घोर करून राहील...Read More

त्या अनमोल क्षणांना

July 24, 2013
नाही विसरू शकत मी तुला, तुझ्या सहवासातील त्या अनमोल क्षणांना..... तुझ्या गोड आठवणींना, पानगळ कधीचं झालेली तुझ्या जाण्याने..... मीबसल...Read More

माझे सर्व तु परत कर

July 24, 2013
तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो आहे एक वर्षभर माझ्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल आभार तुझे मानतो आहे तुझ्या नंतर मी आता दुसरी मुलगी शोधतो...Read More

जमेल का रे

June 27, 2012
जमेल का रे तुला कधी माझ्या डोळ्यात बघणे ,  माझ्यात हरवून जाने जमेल का रे तुला कधी भेटायला आल्यावर माझ्या नजरेला नजर देन जमेल का रे तु...Read More

एक आठवण जागवून गेली

May 26, 2012
आज अचानक भल्या पहाटे एक आठवण जागवून गेली तुझे आणि माझे बंध आपसूकच दाखवून गेली सांग ना ! काय तुझे आणि माझे नाते उमजेल का, कधी मला ते ...Read More

तुला आठवतं

December 15, 2011
तुला आठवतं ते आपलं नेहमीचं हॉटेल आणि तेच सर्वात मागचं टेबल .. त्यावर आज थोडी धूळ साचलेली. हळुवार हात फिरवला ..तर .. तेच तू काढलेलं आपल...Read More

जरा खाजवा की डोक

October 16, 2011
जरा खाजवा की डोक एका दिवसात सामान्यत: माणूस ३ सिलिंडर भरतील इतक्या प्राणवायूचे (Oxygen) श्वसन करतो. एका Oxygen सिलिंडरची सरासरी किंमत रु....Read More

क्षण असे...क्षण तसे

August 26, 2011
कित्येक क्षण असे येतात, की वाटते संपवून टाकावे आता सारे...! मुठीत मिटावे आर्त आकाश,नि विझवून टाकावेत तप्त तारे... दूर लोटावा खिडकीतला च...Read More
Powered by Blogger.