आजही आहे तसाच मी .. आजही आहे तसाच मी ..

तुझा विचार मनात आजही तसाच आहे माहित आहे आज नको आहे मी तुला तुझ्या मनात राहतो तो कुणी दुसराच आहे काळ माझ्या प्रेमाचे गुण गायची आज...

Read more »
 
Top