Header Ads

Showing posts with label आजही आहे तसाच मी .. Show all posts
Showing posts with label आजही आहे तसाच मी .. Show all posts

आजही आहे तसाच मी ..

July 31, 2012
तुझा विचार मनात आजही तसाच आहे माहित आहे आज नको आहे मी तुला तुझ्या मनात राहतो तो कुणी दुसराच आहे काळ माझ्या प्रेमाचे गुण गायची आज...Read More
Powered by Blogger.