Header Ads

Showing posts with label आजही आठवतेय मला.. Show all posts
Showing posts with label आजही आठवतेय मला.. Show all posts

आजही आठवतेय मला.

June 03, 2012
आजही आठवतेय मला..कुठे नाहीशी व्हायची. आजही आठवतो मला,तुझ्या तो पापण्या झुकवून, केलेला गुलाबी सलाम.. दुरून अशी येता...Read More
Powered by Blogger.