आजही आठवतेय मला. आजही आठवतेय मला.

आजही आठवतेय मला..कुठे नाहीशी व्हायची. आजही आठवतो मला,तुझ्या तो पापण्या झुकवून, केलेला गुलाबी सलाम.. दुरून अशी येता...

Read more »
 
Top