प्रेम आणि मृत्यु प्रेम आणि मृत्यु

प्रेम आणि मृत्यु हे असे पाहुणे आहेत. कधी येतील हे सांगता येत नाही. पण दोघांचे काम मात्र सारखेच आहे. एक हृदय चोरते आणि दुसरा त्या हृदयाचे ...

Read more »

मला आवडतं मला आवडतं

मला आवडतं, तुला त्रास द्यायला,नेहमी तुझ्या खोड्या काढून,उगाचचं तुला सतवायला.... मला आवडतं, तुझ्याशी भांडायला,तु माझ्याशी भांडत असताना,तु...

Read more »

मग तू आज कुठून मला ओळखायची मग तू आज कुठून मला ओळखायची

कधीच विसरता नाही आले मला.. तुझ माझ प्रेम एकेक शपथ सांजेची.. कधीच दाखवता नाही आले मला.. व्रण मनावरचे अन तडफड हृदयाची.. कधीच बोलता नाही आल...

Read more »

ओळखला नाही हिने मला ओळखला नाही हिने मला

''श्रेया मोठा गेम झाला यार... तेव्हाच त्या टकल्याला वरून सोडून दिल असतना तर लफडच मिटल असत.. साला एका भेटीत किती अटी घात्याला हिने...

Read more »

मला गमावलं मला गमावलं

गमावलं मी पण होतं, गमावलं तिने पण होतं..... फरक फक्त एवढा आहे ????? तिला मिळविण्याकरीता, मी सर्व काही गमावलं..... अन् ??? तिने सर्व काह...

Read more »

मला वाचवायला येणारं मला वाचवायला येणारं

असेल का कुणी ??? मला स्वतःपेक्षा जास्त जीव लावणारं, ठेचं लागता मला पटकन सावरणारं..... मी रागात असता, मला प्रेमाने समजून घेणारं..... असेल...

Read more »

मलाही वाटत मलाही वाटत

मलाही वाटत... तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव.. मलाही वाटत.. तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,मग खुप बोलून थोडा वेळ श...

Read more »

केलस मला न बघुनी केलस मला न बघुनी

तुला बघुनी आले डोळे भरुनी मन झाले सैर वैर तुला जवळ घेउनी, मनाशी मन आपले जुळुनी प्रेमात झालो दोघं एक होऊनी, असं कसं ग प्रेम केलस मला न ब...

Read more »

तुझी आठवण ही तुझी आठवण ही

ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...

Read more »

हरवलेला पुन्हा सापडेन मी स्वत: स्वत:ला हरवलेला पुन्हा सापडेन मी स्वत: स्वत:ला

विचारांच्या गर्दीत हरवले मी स्वत: स्वत:ला... नकळत्या दिशेने ... हरवलेला पुन्हा सापडेन मी स्वत: स्वत:ला... नव्याकोर्‍या आशेने... ...

Read more »

हवा आहे मला हाथ हवा आहे मला हाथ

हवा आहे मला हाथ कधी ना सोडणारा साथ हवी आहेत दोन पाऊले नेहमी सोबत चालणारी जीवनाच्या वाटेवरून कधीही परत ना फिरणारी. हवं आहे एक मन माझं...

Read more »

बघ माझी आठवण येते का बघ माझी आठवण येते का

बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...

Read more »

एक आठवण चाळून घे एक आठवण चाळून घे

आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...

Read more »

तुला आठवतं तुला आठवतं

तुला आठवतं ते आपलं नेहमीचं हॉटेल आणि तेच सर्वात मागचं टेबल .. त्यावर आज थोडी धूळ साचलेली. हळुवार हात फिरवला ..तर .. तेच तू काढलेलं आपल...

Read more »
 
Top