Header Ads

Showing posts with label आजही आठवतेय मला. Show all posts
Showing posts with label आजही आठवतेय मला. Show all posts

प्रेम आणि मृत्यु

February 04, 2015
प्रेम आणि मृत्यु हे असे पाहुणे आहेत. कधी येतील हे सांगता येत नाही. पण दोघांचे काम मात्र सारखेच आहे. एक हृदय चोरते आणि दुसरा त्या हृदयाचे ...Read More

मला आवडतं

December 09, 2013
मला आवडतं, तुला त्रास द्यायला,नेहमी तुझ्या खोड्या काढून,उगाचचं तुला सतवायला.... मला आवडतं, तुझ्याशी भांडायला,तु माझ्याशी भांडत असताना,तु...Read More

ओळखला नाही हिने मला

October 15, 2013
''श्रेया मोठा गेम झाला यार... तेव्हाच त्या टकल्याला वरून सोडून दिल असतना तर लफडच मिटल असत.. साला एका भेटीत किती अटी घात्याला हिने...Read More

मला गमावलं

August 28, 2013
गमावलं मी पण होतं, गमावलं तिने पण होतं..... फरक फक्त एवढा आहे ????? तिला मिळविण्याकरीता, मी सर्व काही गमावलं..... अन् ??? तिने सर्व काह...Read More

मला वाचवायला येणारं

August 17, 2013
असेल का कुणी ??? मला स्वतःपेक्षा जास्त जीव लावणारं, ठेचं लागता मला पटकन सावरणारं..... मी रागात असता, मला प्रेमाने समजून घेणारं..... असेल...Read More

मलाही वाटत

August 15, 2013
मलाही वाटत... तुझ माझ्यावर खुप प्रेम असाव,तुझ्या डोळ्यात मला ते दिसाव.. मलाही वाटत.. तुझ्या बरोबर खुप काही बोलाव,मग खुप बोलून थोडा वेळ श...Read More

केलस मला न बघुनी

July 30, 2013
तुला बघुनी आले डोळे भरुनी मन झाले सैर वैर तुला जवळ घेउनी, मनाशी मन आपले जुळुनी प्रेमात झालो दोघं एक होऊनी, असं कसं ग प्रेम केलस मला न ब...Read More

तुझी आठवण ही

July 30, 2013
ही अखेरची तुझी आठवण ही अखेरचीतुझी आठवण यापुढे माझ्या मनात तुझे येणे जाणे असणार नाही ... यापुढे तुझ्या आठवणींचं चांदणं माझ्या मनात बरसणार ना...Read More

हवा आहे मला हाथ

May 17, 2012
हवा आहे मला हाथ कधी ना सोडणारा साथ हवी आहेत दोन पाऊले नेहमी सोबत चालणारी जीवनाच्या वाटेवरून कधीही परत ना फिरणारी. हवं आहे एक मन माझं...Read More

बघ माझी आठवण येते का

March 17, 2012
बघ माझी आठवण येते का..... ओल्या चिंम्ब पावसात भिजताना थेम्ब थेम्ब ते पावसाचे हातावर झेलताना भिजले केस तुझे हलुवार पुसताना बघ माझी आठ...Read More

एक आठवण चाळून घे

January 24, 2012
आणखी काही हवं असेल तर मागुन घे नाव बुडण्याआधी किनारा पाहून घे जो नेईल नदीपार असा सहारा शोधुन घे माझा मृत्यू इथेच लिहीलाय याच सागरात मला ...Read More

तुला आठवतं

December 15, 2011
तुला आठवतं ते आपलं नेहमीचं हॉटेल आणि तेच सर्वात मागचं टेबल .. त्यावर आज थोडी धूळ साचलेली. हळुवार हात फिरवला ..तर .. तेच तू काढलेलं आपल...Read More
Powered by Blogger.