Header Ads

Showing posts with label आज वाटेत चालतांना.. Show all posts
Showing posts with label आज वाटेत चालतांना.. Show all posts

आज वाटेत चालतांना.

September 14, 2012
आज वाटेत चालतांना जरा एकटेपणा जाणावला, फ़ार काही नाही डोळ्यांचा काठ तेवढा पाणवला, वाटेवर होत्या तुझ्या पाउलखुणा, मनातं मात्र त्यांचा अभाव...Read More
Powered by Blogger.