एखादाच असतो एखादाच असतो

नशीबवान तर सगळेच असतात  नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात  दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात  कर्तुत्...

Read more »

पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा तिच्याप्रेमात

खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात पडावसं वाटतयं.......... तिच्या होकाराच्या प्रतिक्षेत स्वतःला जाळावसं वाटतयं खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात...

Read more »

पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा पुन्हा येते

लहान मुलाने त्याच्या breakup वर म्हटलेले एक सुंदर रोमँन्टिक वाक्य . . . मी तुला विसलण्याचा खुप प्लयत्न केला गं . . . . . पन ताय कलू ....

Read more »

आज पुन्हा ती भेटली आज पुन्हा ती भेटली

आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली. पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची.. साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण...

Read more »

अनपेक्षित भेट अनपेक्षित भेट

आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......

Read more »
 
Top