Header Ads

Showing posts with label आज पुन्हा ती भेटली. Show all posts
Showing posts with label आज पुन्हा ती भेटली. Show all posts

एखादाच असतो

November 26, 2013
नशीबवान तर सगळेच असतात  नशीबाला बदलणारा एखादाच असतो हसतमुख तर सगळेच असतात  दुसर्याला हसवणारा एखादाच असतो मर्त्य तर सगळेच असतात  कर्तुत्...Read More

पुन्हा तिच्याप्रेमात

November 24, 2013
खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात पडावसं वाटतयं.......... तिच्या होकाराच्या प्रतिक्षेत स्वतःला जाळावसं वाटतयं खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात...Read More

पुन्हा पुन्हा येते

September 30, 2013
लहान मुलाने त्याच्या breakup वर म्हटलेले एक सुंदर रोमँन्टिक वाक्य . . . मी तुला विसलण्याचा खुप प्लयत्न केला गं . . . . . पन ताय कलू ....Read More

आज पुन्हा ती भेटली

April 09, 2012
आज पुन्हा ती भेटली.. अन मनाने उंच झेप घेतली. पुन्हा तोच अल्लड वारा.. साद घालतो त्या शपथांची.. साथीस त्याच्या सुगंध फुलांचा.. करी आठवण...Read More

अनपेक्षित भेट

March 07, 2011
आज पुन्हा तुझी-माझी भेट झाली... माझ्या डायरीची पानं नवी-कोरी झाली.... समोर आलीस सारं पुन्हा आठवले... मिटलेले मनाचे दरवाजे अलगद उघडले......Read More
Powered by Blogger.