Header Ads

Showing posts with label आज पुन्हा ठरवले. Show all posts
Showing posts with label आज पुन्हा ठरवले. Show all posts

पुन्हा तिच्याप्रेमात

November 24, 2013
खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात पडावसं वाटतयं.......... तिच्या होकाराच्या प्रतिक्षेत स्वतःला जाळावसं वाटतयं खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात...Read More

पुन्हा पुन्हा येते

September 30, 2013
लहान मुलाने त्याच्या breakup वर म्हटलेले एक सुंदर रोमँन्टिक वाक्य . . . मी तुला विसलण्याचा खुप प्लयत्न केला गं . . . . . पन ताय कलू ....Read More

लव्ह लेटर

August 19, 2013
एक 5 वर्षाचा मुलगा पेपर वर काहीतर लिहत होता.... . वडील येतात आणि विचारतात; . वडील:-काय लिहत आहेस रे?? . मुलगा:-माझ्या जानूला 'ल...Read More

आज पुन्हा ठरवले

August 04, 2013
आज पुन्हा ठरवले तुला नाही आठवायचे . इतरांना नाही जमले तरी स्वतःला तरी फसवायचे . कशाला उगीचच आयुष्य असं नासवायचे . पण जेव्हा जेव्हा असे ठरवा...Read More
Powered by Blogger.