ओठातून आज तुझ्या ओठातून आज तुझ्या

ओठातून आज तुझ्या,  माझं नाव आलं... गुपित आपलं आता,  सा-यांनाच ठाव झालं... 

Read more »

पुन्हा तिच्याप्रेमात पुन्हा तिच्याप्रेमात

खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात पडावसं वाटतयं.......... तिच्या होकाराच्या प्रतिक्षेत स्वतःला जाळावसं वाटतयं खरचं मला पुन्हा तिच्या प्रेमात...

Read more »

पुन्हा पुन्हा येते पुन्हा पुन्हा येते

लहान मुलाने त्याच्या breakup वर म्हटलेले एक सुंदर रोमँन्टिक वाक्य . . . मी तुला विसलण्याचा खुप प्लयत्न केला गं . . . . . पन ताय कलू ....

Read more »

लव्ह लेटर लव्ह लेटर

एक 5 वर्षाचा मुलगा पेपर वर काहीतर लिहत होता.... . वडील येतात आणि विचारतात; . वडील:-काय लिहत आहेस रे?? . मुलगा:-माझ्या जानूला 'ल...

Read more »

आज पुन्हा ठरवले आज पुन्हा ठरवले

आज पुन्हा ठरवले तुला नाही आठवायचे . इतरांना नाही जमले तरी स्वतःला तरी फसवायचे . कशाला उगीचच आयुष्य असं नासवायचे . पण जेव्हा जेव्हा असे ठरवा...

Read more »
 
Top