Header Ads

Showing posts with label आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव. Show all posts
Showing posts with label आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव. Show all posts

ओंजळ

November 24, 2013
ओंजळ ... आपल्या प्रेमाची काल तू म्हणालीस ...ओंजळीमधून पानी कधीच गेले गलून .. राहिला फ़क्त ओलावा .... अग वेडे ... आपले प्रेमाचे घरटे आहे ...Read More

प्रेमाची लक्षणे

October 18, 2013
प्रेमाची लक्षणे..... You are in Love कधी कधी आपल्याला काहीच सुचत नाही...मन कुठं तरी गुंतून पडतं... कुठल्याच गोष्टीत मन लागत नाही... आपण स्...Read More

का जाणीव करून देतेस

October 15, 2013
नाही वाटत जगावस तू सोबत नसताना, किती विरह सहन करू तू जवळ असताना, मी समोर येता तू तोंड फिरवून घेतेस, तू होणार नाहीस माझी याची का ...Read More

जाणीव

August 03, 2012
नाती हि रक्ताचीच नाही: तर नाती जाणीवांनी जुळली जातात जर जाणीव असेल तर परकी व्यक्तीही आपली होऊन जाते .........आणि जर जाणीव नसेल तर आपली ...Read More
Powered by Blogger.