Header Ads

Showing posts with label आज ती जर का जवळ असती. Show all posts
Showing posts with label आज ती जर का जवळ असती. Show all posts

जवळच्या माणसांची

July 30, 2013
जवळच्या माणसांची यादीकधीच मोठी नसते. त्यात मोजकीच माणसं असतात. पण त्या मोजक्यामाणसाच्या मोजणीत आपण नसू तर? ओळख गरजेमुळेचहोते. कधी जाणण्याची...Read More

तु असती तर

July 28, 2013
तु असती तर.... फार तर तुझ्यासोबत भांडलो असतो.... खुप भांडता भांडता अचानक काहितरी भयान शांतता झाली असती एखाद्या खोल दरीत आवाज दिल्यावर परत य...Read More
Powered by Blogger.