माझ्या स्वप्नात का येते ती माझ्या स्वप्नात का येते ती

जवळ नसताना आभास घडवते ती.. तिच्या शब्दांचा भास घडवते ती.. माझ्या स्वप्नात का येते ती..? समोर नसताना जाणवतो तो स्पर्श तिचा हवा हवासा वाट...

Read more »

जवळच्या माणसांची जवळच्या माणसांची

जवळच्या माणसांची यादीकधीच मोठी नसते. त्यात मोजकीच माणसं असतात. पण त्या मोजक्यामाणसाच्या मोजणीत आपण नसू तर? ओळख गरजेमुळेचहोते. कधी जाणण्याची...

Read more »

तु असती तर तु असती तर

तु असती तर.... फार तर तुझ्यासोबत भांडलो असतो.... खुप भांडता भांडता अचानक काहितरी भयान शांतता झाली असती एखाद्या खोल दरीत आवाज दिल्यावर परत य...

Read more »
 
Top