Header Ads

Showing posts with label अहो प्रेयसी माझी. Show all posts
Showing posts with label अहो प्रेयसी माझी. Show all posts

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

July 02, 2015
तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं कधी मी जिंकावं म्हणून तुलाएकदा तरी हरताना पाहाय...Read More

एकदा देव म्हणाला

August 16, 2013
एकदा देव म्हणाला..... . "रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करतोस माझी न चुकता तिच्यासाठी काहीतरी मागत असतो...! कधी तरी चुकून स्वता: ...Read More

अशी आहे माझी प्रेयसी

July 20, 2013
माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी आहे माझी मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी... खुबसुरत नसलीतरी, ...Read More
Powered by Blogger.