तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं

तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं कधी मी जिंकावं म्हणून तुलाएकदा तरी हरताना पाहाय...

Read more »

एकदा देव म्हणाला एकदा देव म्हणाला

एकदा देव म्हणाला..... . "रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करतोस माझी न चुकता तिच्यासाठी काहीतरी मागत असतो...! कधी तरी चुकून स्वता: ...

Read more »

अशी आहे माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी

माझी प्रेयसी अशी आहे माझी प्रेयसी प्रेमाला प्रेम समजणारी ती प्रेयसी आहे माझी मीजसा आहे तसेच, माझ्यावर प्रेम करणारी... खुबसुरत नसलीतरी, ...

Read more »

अश्या या पोरी असतात अश्या या पोरी असतात

...... अश्या या पोरी असतात ..................… अश्या या पोरी असतात ..................… एकला hi तर दुसर्याला bye........ अन तिसऱ्याला...

Read more »

अहो! प्रेयसी माझी, एम.बी.बी.एस आहे अहो! प्रेयसी माझी, एम.बी.बी.एस आहे

तिला म्हणालो, मला आजकाल झोप येत नाही काय करु , तुझी आठवण मला झोपूच देत नाही क्षणभर विलम्ब न करता तिने तिची पर्स उघडली झोपेची गोळी काढून,मा...

Read more »
 
Top