असेल कोणीतरी. असेल कोणीतरी.

असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास... एखाद्या वळणावर माझी वाट पाहणारी माझ्यासाठी थांबलेली माझ्या भेटीसाठी आसुसलेली असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास मा...

Read more »
 
Top