Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असेल कोणीतरी.. Show all posts
Showing posts with label असेल कोणीतरी.. Show all posts

असेल कोणीतरी.

August 27, 2012
असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास... एखाद्या वळणावर माझी वाट पाहणारी माझ्यासाठी थांबलेली माझ्या भेटीसाठी आसुसलेली असेल कोणीतरी माझ्याचसाठी खास मा...