Header Ads

Showing posts with label असेल कोणीतरी. Show all posts
Showing posts with label असेल कोणीतरी. Show all posts

एक प्रेयसी पाहिजे

December 09, 2013
एक प्रेयसी पाहिजे, पावसात चिंब भिजणारी; अन मलाही तिच्यासोबत, भिजायला लावणारी. एक प्रेयसी पाहिजे, फुलपाखरां मागे धावणारी;फुलांचे सारे रं...Read More

काय माहित कशी असेल ती

March 19, 2013
सुंदर नाजूक उठून दिसेल ती , गालावर सुरेखा खाली पाडून हसेल ती , करणा नसताना खोटीच रुसेल ती , काय माहित कशी असेल ती !!!!!!!!! एकुलती एक क...Read More
Powered by Blogger.