Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असेल कोणीतरी. Show all posts
Showing posts with label असेल कोणीतरी. Show all posts

एक प्रेयसी पाहिजे

December 09, 2013
एक प्रेयसी पाहिजे, पावसात चिंब भिजणारी; अन मलाही तिच्यासोबत, भिजायला लावणारी. एक प्रेयसी पाहिजे, फुलपाखरां मागे धावणारी;फुलांचे सारे रं...