असेल कुणीतरी. असेल कुणीतरी.

असेल कुणीतरी........ ............. असेल कुणीतरी, जी माझ्यासाठी देवाने बनवली असेल, असेल कुणीतरी, जी माझी वाट बगत असेल, असेल कुणीतरी, ...

Read more »
 
Top