Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असेचं जगायचं. Show all posts
Showing posts with label असेचं जगायचं. Show all posts

जगेल किंवा मरेल

September 30, 2013
आयुष्यात त्यांना कधीच वाट पाहायला लावू नका जे तुमच्या साठी प्रत्येक वळणावर थांबतात........ .!! या जगात तुझ्याहुन सुंदर ही मुली असतील, म...

तरचं जगेन

July 24, 2013
लोक म्हणतात की जगलो तर भेटू... पण... तुला पाहिल्यापासून असं वाटतं... आपण भेटत राहिलो तरचं जगेन..