Header Ads

Showing posts with label असे कुणी असाव.. Show all posts
Showing posts with label असे कुणी असाव.. Show all posts

असे कुणी असाव.

March 17, 2013
ज्यात हरवून जावे असे कुणी असाव.. नावामुळे ज्या आपल नाव विसराव.. इतके हि कुणी आपल व्हाव.. न्हाहून जाव आभाळ मनाच इतक लक्ख त्याच रूप असाव....Read More
Powered by Blogger.