Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असावे कुणीतरी.. Show all posts
Showing posts with label असावे कुणीतरी.. Show all posts

असावे कुणीतरी.

July 20, 2013
वाटते ना असावे कुणीतरी बावळटासारखे वागणारे वेड्यासारखा वागेल पण तेवढेच वेड्यासारखे प्रेम करणारे वाटते ना असावे कुणीतरी कितीही कामात असले त...