असावं. असावं.

प्रेम केले मनापासून पण कधीच तिला ते समजले नाही... सुखी ठेव देवा तु तिला, तिचे दुख पण मला बघवत नाही... चांदण प्रीतीने लुकलुकणार असावं, आ...

Read more »
 
Top