Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असावं.. Show all posts
Showing posts with label असावं.. Show all posts

असावं.

July 06, 2013
प्रेम केले मनापासून पण कधीच तिला ते समजले नाही... सुखी ठेव देवा तु तिला, तिचे दुख पण मला बघवत नाही... चांदण प्रीतीने लुकलुकणार असावं, आ...