असाव कुणीतरी. असाव कुणीतरी.

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना.......... असाव कुणीतरी...... आपल्या हाकेला 'ओ' देणार..... रिमझिंत्या पावसात हळूच छत्रीत बोलावनार.. अ...

Read more »
 
Top