Header Ads

Showing posts with label असा मुलगा असतो. Show all posts
Showing posts with label असा मुलगा असतो. Show all posts

मुलगा प्रेमात पडलाच

January 25, 2015
एक मुलगा एखाद्या मुलीला कसा पटवतो- 1. तिचा आदर करतो.2. तिची काळजी घेतो. 3. तिच्यावर प्रेम करतो.4. तिच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहतो. 5.तिला ...Read More

असा मुलगा असतो

January 25, 2012
प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यात एक तरी, असा मुलगा असतो.. ज्याला ती कधीचं विसरू शकत नाही.. ...  ... ... आणि..?????  प्रत्येक मुल...Read More

मुले असतातच असे

January 17, 2012
मुले असतातच असे .... मुले .........असतातच असे .... एखाद्या मुलीवर मनापासून प्रेम करणारे, ती आपली होऊ शकत नाही हे माहीत असून फ़क्त तिच्याव...Read More
Powered by Blogger.