असा कोणी असेल का. असा कोणी असेल का.

 आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारा, असा कोणी असेल का? जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल पडणारा असा कोणी असे...

Read more »
 
Top