Recent comments

Breaking News

Showing posts with label असा कोणी असेल का... Show all posts
Showing posts with label असा कोणी असेल का... Show all posts

असा कोणी असेल का.

March 16, 2013
 आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारा, असा कोणी असेल का? जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल पडणारा असा कोणी असे...