असा कोणी असेल का ? असा कोणी असेल का ?

असा कोणी असेल का? आयुष्याच्या नवीन वळणावर, माझा हाथ विश्वासाने पकडणारा, असा कोणी असेल का? जीवनाच्या काटेरी रस्त्यावर, प्रेमाचे फुल...

Read more »
 
Top