Header Ads

Showing posts with label असल्याशिवाय. Show all posts
Showing posts with label असल्याशिवाय. Show all posts

असल्याशिवाय

November 22, 2013
तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवाय असं घडूच शकत नाही  डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस  वाटतं उगीच असं घडत नाही तुझ्यात काहीतरी खास  असल्याशिवा...Read More

असं सोडुन का जातं

December 23, 2012
कुणाला कुणी असं सोडुन का जातं? रेशमी वाटणारी घट्ट नाती कुणी तोडुन का जातं? मनाशी मनं आधी जुळवायची कशाला? जुळलेली मनं पायदळी मग तुड...Read More
Powered by Blogger.