Header Ads

Showing posts with label असल्याचा भास होतोय. Show all posts
Showing posts with label असल्याचा भास होतोय. Show all posts

सदैव बरोबरच रहायचं

December 02, 2013
"नातं आपलं कप आणि बशीचं.. कपानं सांडलं तर बशीनं साठवायचं.. रात्रीच्या गोष्टींना सकाळी गुपचूप आठवायचं.. आठवता आठवता हळूच गालात हसाय...Read More

जडला आहे

November 25, 2013
तु भेटशील तेव्हा खुप काहि बोलायचे आहे  थोडे फार भांडण आणि खुपसे प्रेम करायचे आहे, मनी साठवलेल्या क्षणांचा पदर  उलगडायचा आहे प्रत्येक  विर...Read More

असल्याचा भास होतोय

November 25, 2013
आज तुझी खूप आठवण आली, म्हणून मुद्दामच मोबाइल काढला, तुझा जुना नंबर शोधून, बंद असून सुद्धा एकदा तपासून पहिला, नंबर अन अवेलेबल दाखवत होता,...Read More

भास आहेत

August 15, 2013
ती पाहते यार माझ्याकडे जेव्हा मी पाहतो तिच्याकडे प्रेम म्हणावं याला .... की भास आहेत हे सारे? मी पहिले की ती नजर चोरून घेते हलकेच मग गा...Read More

भास तर नाही ना

July 28, 2013
खरच ना......! हे स्वप्नं तर नाही ना ? माझ्या जीवनात तुझे येणे, हा भास तर नाही ना ? संकटे, निराशा आणि त्रास जीवनात आजवर ह्यांचाच होता सहवास...Read More
Powered by Blogger.