Header Ads

Showing posts with label असत कोणीतरी. Show all posts
Showing posts with label असत कोणीतरी. Show all posts

असत कोणीतरी

December 09, 2013
जुनेच मॅसेज पुन्हा पुन्हा वाचत असत कोणीतरी.. पावसाच्या थेंबात अश्रु लपवुन रडत असत कोणीतरी.. कोणालातरी हसतांना लपुन बघत असत कोणीतरी.. दिवे सग...Read More

कोण देणार

December 02, 2013
प्रेमात तर दोघेही आहोत, पण इशारा कोण देणार..? बोलायचे तर दोघांनाही आहे, पण शब्द कोण देणार..? भेटायचे तर दोघांनाही आहे, पण वेळ कोण देणार...Read More

कस असत ना

September 30, 2013
स्वप्नांत तुला भेटणं आता दररोजच झालंय नसनहि तुझं आजकाल असण्यासारख झालंय ....जगणं तुझ्याशिवाय कठीण होऊन बसलंय मराव वाटतय पण मरणही दूर जाऊन...Read More

तर प्रेम म्हणतात

July 24, 2013
तु माझ्यापासून दूर माझ्या हृदयातआठवणींचे पूर तुझ्या गोड आठवणीच मला दिवस रात्र स्मरतात ह्यालाच तर प्रेम म्हणतात.... आपण एकमेकांना भेटलो का...Read More

ते खरं प्रेम असत

July 01, 2013
ते खरं प्रेम असत... . खूप समजावूनही जे भरकटत असत ते खरं प्रेम असत... . विसरलं तरी जे आठवत असतं ते खरं प्रेम असत... . वर वर हसलं तरी आ...Read More

कोणी गेलं म्हणून

December 23, 2012
आयुष्य थांबवून ठेवायचं नसतं... जगायचं असतं प्रत्येक क्षण, उगाच श्वासांना लांबवून ठेवायचं नसतं... आठवणींच्या वाटांवरून आपल्या स्वप्नाप...Read More

मी असाच आहे

December 15, 2011
मी असाच आहे कसाही असलो तरी फ़क्त तुझाच आहे भेटलो नाही कधी तरी भेट तुझी नि माझी नेहमीच आहे रागवणं हा तर फ़क्त बहाना आहे प्रेम वाढविण्याचा ...Read More
Powered by Blogger.