असच चालत रहायच. असच चालत रहायच.

स्वप्न पाहिली आकाशाची भूमीच आली हाती समजत नाही हे जीवन आपण जगतोय कशासाठी? मनाला जेव्हा शुद्ध आली तेव्हा सापडली वाट वाट कसली हो ती जिला नाही...

Read more »
 
Top