असच करायचं रोज.. असच करायचं रोज..

सकाळी तीच स्वप्न बघत उठायचं ... उठल्या उठल्या मोबाईल हातात घ्यायचा... ... आजतरी तिचा मेसेज आलाय का.. नाही.. ब्रेक फास्ट करताना.. तिचाचविचार...

Read more »
 
Top